NeįgaliesiemsKontaktai

Lauko paroda „Nepasmerktas ukrainiečių genocidas kartojasi“

Parodos
Minint 90-ąsias Holodomoro metines atidaryta Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus kartu su Holodomoro muziejumi parengta lauko paroda „Nepasmerktas ukrainiečių genocidas kartojasi“.
Dalintis
Parodos stendas
2022-11-26

Pavogta istorija: dabartinė Rusija valstybės statusą įgijo suformavusi Maskvos kunigaikštystę (XVI a.), kuri pamažu plėtėsi, prisijungdama gretimas žemes, įskaitant Ukrainą. XVIII a. Maskvos caras savo valstybę paskelbė Rusijos imperija, pasisavindamas Rusios pavadinimą ir suklastodamas istoriją, nes Maskvos valstybę kildino iš Rusios.

  • Rašizmas: pastaruosius trisdešimt metų valdžia Rusijoje keitėsi du kartus. Vladimiras Putinas yra Rusijos prezidentas nuo 2000 m. 2020 m. apie 78 proc. rusų pasisakė už konstitucijos pataisas, kurios leistų Putinui likti prezidento poste iki 2036 m.
  • Agresyvus karas: Rusija toliau vykdo imperinę politiką, grobdama kaimyninių valstybių teritorijas. Ji remia diktatūras ir ekstremistinius politinius judėjimus pasaulyje. Šiandien 71 proc. rusų teigia, kad didžiuojasi karu Ukrainoje.
  • Politikos kursas – grįžimas į totalitarinę praeitį: 68 proc. rusų ilgisi Sovietų Sąjungos ir tik 1 proc. sovietinį režimą sieja su žmonių persekiojimais bei gulagu.

Rusijoje KGB ir Antrojo pasaulinio karo metų archyvai yra įslaptinti. 56 proc. rusų J. Staliną laiko išskirtine istorine asmenybe.

Kas iš tiesų buvo Sovietų Sąjunga?

Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga – SSRS – iš tiesų buvo nauja Rusijos imperijos versija. Sukurta Raudonajai armijai 1922 m. okupavus kitas šalis, ji gyvavo iki 1991-ųjų.

Oficiali SSRS ideologija buvo sovietinės pakraipos komunizmas. Valstybėje viešpatavo komunistų partija (vienintelė partija šalyje, sutapatinta su valdymo aparatu), o jai vadovavo partijos vadas. Komunistų partija kontroliavo absoliučiai visus procesus SSRS, net asmeninį piliečių gyvenimą.

SSRS buvo planinės ekonomikos, centralizuotai valdoma valstybė. Ši politika lėmė, kad biudžetas buvo skirstomas Maskvoje. Privati nuosavybė ir laisva rinka – uždrausti. Todėl gaminamos prekės buvo itin prastos kokybės, jų apskritai trūko, valstybinėse institucijose klestėjo korupcija.

Valstybinė propaganda šlovino vadą, komunizmą, sovietiniams žmonėms nurodinėjo, kas yra jų priešai – tai kapitalistinės šalys, buožės.

SSRS teritorijoje veikė Gulago koncentracijos stovyklų sistema.

Vyraujanti kalba SSRS buvo rusų. Pavergtos tautos kentė sistemingą rusifikaciją, nuolat buvo priešinamos ir skaldomos per represijas, trėmimus ir masines žudynes.


2022 m. vasario 24 d. Rusijai užpuolus Ukrainą, iki šiol vykdant karinius veiksmus ir teroro išpuolius prieš civilius Ukrainos gyventojus bei tęsiant dezinformacijos ir ardomosios veiklos kampaniją, kuria siekiama skaldyti NATO ir ES, yra svarbu įtaigia forma skleisti tikrąją Ukrainos istoriją, įtvirtinti teisingus tiek Lietuvos, tiek Ukrainos istorijos faktus, kuriuos iškraipo Rusijos propaganda.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus projekto „Nepasmerktas ukrainiečių genocidas kartojasi“ tikslas – bendradarbiaujant su Ukrainos istorijos muziejais ir istorikais parengti 3 renginius-parodas, kuriomis būtų paminėtos reikšmingos Ukrainos istorijos atmintinos datos ir atrastos bei aktualiai įprasmintos Lietuvos ir Ukrainos laisvės kovų paralelės.

Nuotraukos:
LGGRTC
Dalintis

Aktualijos

Visos muziejaus naujienos
2024-06-06

Ukmergėje pristatyta Antano Lukšos gyvenimo ir kovos istorija

Parodos
Skaityti
2024-05-20

Susitikimas su svečiu iš Kazachstano

Svečiai
Skaityti
2024-03-29

Vilniuje paminėtos masinių gyventojų trėmimų 75-osios metinės

Renginiai
Skaityti
Parodos „Tremties kryžiai“ fragmentas
2024-03-21

Spygliuoti kryžiai tremtiniams atminti

Parodos
Skaityti
2024-03-18

Komunizmo aukų muziejuje Vašingtone pristatyta muziejaus kilnojamoji paroda

Naujienos
Skaityti
2024-03-13

Vašingtone atidaroma paroda „Nuo sovietinės raudonos iki lietuviškos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“

Parodos
Skaityti
Žiūrėti visas