NeįgaliesiemsKontaktai

Lankytojams

Suplanuok savo apsilankymą muziejuje
Apžvalginė ekskursija

Ekskursijos metu supažindinama su visomis muziejaus ekspozicijomis, kuriose atskleidžiamas nepriklausomybės praradimas XX a. viduryje, sovietų valdžios vykdytos represijos, tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Apžiūrimas buvęs KGB vidaus kalėjimas, susipažįstama su jame kalintų žmonių patirtomis kančiomis ir pastangomis neprarasti žmogiško orumo, tikėjimo ir vilties.

Teminės ekskursijos
 • Buvęs KGB vidaus kalėjimas
  Ekskursijos metu supažindinama su KGB vidaus kalėjimu, jame kalintų žmonių būtimi ir buitimi, patirtomis kančiomis ir begalinėmis pastangomis nepasiduoti gniuždančiai tikrovei. Ekskursija baigiama patalpoje, kurioje vykdant mirties nuosprendį nužudyta daugiau kaip tūkstantis nuteistųjų.
 • Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje
  Ekskursijos metu supažindinama su okupacinės valdžios vykdytomis represijomis, sovietine baudžiamąja sistema. Atskleidžiamos sunkios politinių kalinių ir tremtinių gyvenimo, buities ir darbo sąlygos. Pasakojama apie jų pastangas išsaugoti savo papročius, kalbą ir istorinę savimonę.
 • Partizaninis karas Lietuvoje
  Ekskursija pasakoja apie devynerius metus trukusį organizuotą partizaninį karą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo. Supažindinama su partizanų junginių teritorine struktūra ir karine organizacija, laisvės kovotojų kasdiene veikla ir buitimi, nelygia kova ir neišvengiamomis netektimis.
 • Neginkluotasis pasipriešinimas 1954–1991 m.
  Ekskursijos metu supažindinama su spontanišku tautiniu pasipriešinimu, XX a. septintajame–aštuntajame dešimtmečiais išryškėjusiomis pasipriešinimo sąjūdžio kryptimis ir joms atstovavusiomis pogrindžio organizacijomis. Nušviečiamas ir dainuojančiąja revoliucija vadinamas tautinio atgimimo sąjūdis.

Teminės ir apžvalginės ekskursijos vedamos

Trečiadiniais-šeštadieniais: 10:00-18:00
Sekmadieniais: 10:00-17:00

Teminių ir apžvalginių ekskursijų užsakymas

Ekskursijos užsakomos el. paštu , arba mobiliuoju telefonu 
Pirmadieniais ir antradieniais ekskursijos užsakomos el. paštu , arba mobiliuoju telefonu 

Dalintis