NeįgaliesiemsKontaktai

Privatumo politika

Atnaujinta: 2024-05-23
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija, kaip Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Duomenų valdytojas ar Centras) tvarko Jūsų asmens duomenis www.olkm.lt interneto svetainėje.

Visi interneto svetainės lankytojai, naudodamiesi www.olkm.lt interneto svetaine, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Privatumo politika bei sutinka, kad Duomenų valdytojas valdytų, tvarkytų ir rinktų lankytojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga interneto svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei paslaugoms teikti.

Centro interneto svetainėse yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Centras nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl rekomenduojama atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

1. Bendrosios nuostatos

Kas tvarko Jūsų duomenis?

Duomenų valdytojas

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS
Juridinio asmens kodas 191428780
Didžioji 17/1, Vilnius, LT-01128
Tel.
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti tiesioginis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, LGGRTC yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

PAULIUS CIBULSKAS,
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (duomenų saugos pareigūnas)
Tel:
El. paštas:

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, tokių kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, viešojo valdymo institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba veiksmais, rodančiais jo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Taip pat reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie naujas knygas ir susijusias akcijas) siunčiami asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti iš Duomenų valdytojo tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie asmenys gauna Duomenų valdytojo naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

Slapukai (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2. Duomenų valdytojo įsipareigojimai

Ką mes darome su Jūsų duomenimis?

Duomenų valdytojas nerenka jokios asmeninės informacijos (pvz., asmens pavardės, vardo, asmens kodo, elektroninio pašto adreso ir pan.), išskyrus atvejus, kai tokią informaciją sąmoningai ir žinodamas pateikia pats lankytojas. Lankytojo asmens duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei Duomenų valdytojui būtinai reikia su juo susisiekti.

Duomenų valdytojas asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokioms trečiosioms šalims be asmens rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisėsaugos bei valstybės institucijos arba kiti subjektai ir kai tai nurodyta įstatymuose arba tai būtina siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teisėtus interesus.

Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikomos Duomenų valdytojo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse nustatytos priemonės.

Jūsų informacija saugojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle arba atitinkamiems santykiams taikomu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra ilgesnis.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, asmenų duomenys turi būti ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės asmenų identifikuoti.

3. Duomenų tvarkymas

Kokius Jūsų asmens duomenis mes gauname ir kaip juos tvarkome?
Kontaktinė forma

Duomenys, gauti per interneto svetainėje esančią užklausos formą (kontaktų formą), yra tokie: asmens vardas, el. pašto adresas, kita informacija, kurią lankytojas savo noru gali perduoti Duomenų valdytojui. Užpildyta užklausos forma siunčiama į el. paštą

Šie duomenys renkami norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą.

Slapukai

Slapukais surinkta informacija naudojama siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, asmens galimybę patogiau naršyti, kaupti informaciją apie svetainės klientų elgesį, analizuoti tendencijas.

Lankytojas gali pasirinkti, ar sutinka su slapukų naudojimu. Jeigu lankytojas nesutinka, kad būtų naudojami slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba jų dalį. Kai kuriais atvejais, nenaudojant slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas arba užblokuota prieiga prie interneto svetainės. Lankytojai, susipažinę su Slapukų politika, yra informuoti dėl slapukų nenaudojimo rizikos.

Daugiau apie slapukų politiką

Asmens duomenys socialiniuose tinkluose ir bendravimo platformose

Informaciją, kurią mums pateikiate lankydamiesi mūsų paskyrose, Duomenų valdytojas kontroliuoja bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šie duomenys renkami norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą.

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose:

Facebook:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas;
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

Instagram:
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas.

Youtube:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Facebook platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://policies.google.com/privacy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Prekyba

Perkant prekes interneto parduotuvėje Duomenų valdytojas renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei adresą.

Bilietus į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų (ir jo padalinius) galite įsigyti muziejaus bilietų kasose bei interneto tinklalapyje adresu: www.bilietai.lt. Perkant bilietus interneto tinklalapyje www.bilietai.lt į muziejų arba jo padalinius, Duomenų valdytojas renka šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

Tokiam Jūsų įsigijimui bus taip pat taikoma „Bilietai.lt“ privatumo politika, kurią galite rasti adresu Bilietai.lt privatumo politika ir vartotojų taisyklės

Jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

Apmokėjimas

Duomenų valdytojas nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemų duomenis Jūs įvedate bankų ar mokėjimo sistemų interneto svetainėse, todėl Duomenų valdytojui ši informacija yra neprieinama.

Perkant bilietus ar prekes, lankytojas įsipareigoja pateikti tikslų, teisingą ir išsamią informaciją. Bet kokie praradimai, kilę dėl netikslių ar klaidingų duomenų pateikimo, yra lankytojo atsakomybė.

Atsiliepimai

Palikdami atsiliepimą interneto svetainėje atitinkamoje formoje, Jūs suteikiate mums sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis ir atsiliepimo turinį. Ši informacija bus naudojama siekiant gerinti mūsų paslaugas ir atsižvelgti į Jūsų nuomones bei pastebėjimus. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

Atsiliepimų turinys ir pateiktas vardas gali būti matomi viešai ir prieinami visiems puslapio lankytojams.

Registracija į ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus

Registruodamiesi į ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, Jūs pateikiate Duomenų valdytojui šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją (el. paštas, telefono numeris), mokyklos ar organizacijos pavadinimą (jei reikia), pageidaujamą datą / laiką, pageidaujamą kalbą bei kitą informaciją, reikalingą ekskursijoms ar edukaciniam užsiėmimui organizuoti.

Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik šiais tikslais:

 • Jūsų registracijai į ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus apdoroti;
 • Informacijai apie ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus Jums pateikti;
 • Susisiekti su Jumis dėl registracijos patvirtinimo, mokėjimo informacijos ar kitu su ekskursija ar edukaciniu užsiėmimu susijusiu klausimu;
 • Statistinių duomenų apie ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų dalyvius rinkimui;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais (su Jūsų atskiru sutikimu).

Jūsų asmens duomenys saugomi tiek, kiek tai būtina vykdant ekskursijas ar edukacinius užsiėmimus. Po to duomenys ištrinami, nebent yra būtina išlaikyti juos dėl teisinių ar administracinių reikalavimų.

Duomenų valdytojas gali atskleisti Jūsų asmens duomenis šioms trečiosioms šalims:

 • Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų organizatoriams;
 • Mokėjimo apdorojimo paslaugų teikėjams;
 • IT paslaugų teikėjams;
 • Įstatymų reikalavimus vykdančioms institucijoms.

Duomenų valdytojas neparduos, neišnuomos ir kitaip neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims be Jūsų išankstinio sutikimo.

Filmavimas ir fotografavimas renginių metu

Mūsų organizuojamuose renginiuose gali būti atliekamas filmavimas ir fotografavimas. Toks medžiagos surinkimas yra vykdomas prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

Kiekvienas, dalyvaujantis mūsų renginiuose, supranta ir sutinka, kad jis gali būti filmuojamas ar fotografuojamas, ir šios medžiagos gali būti naudojamos viešinimui, įskaitant mūsų interneto svetaines, socialinius tinklus, reklamines medžiagas ir kitas informacijos viešinimo priemones.

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių ar parodų metu, valdytojas yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kuris vaizdo įrašus bei nuotraukas gali perduoti tretiesiems asmenims. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, interneto svetainės administravimo ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Jei koks nors asmuo nenori būti filmuojamas ar fotografuojamas arba nenori, kad jo vaizdas būtų naudojamas viešinimui, jis turi tai išreikšti renginio organizatoriams.

Jei turite klausimų arba pageidaujate gauti daugiau informacijos apie filmavimo ir fotografavimo politiką ar nenorite, kad jūsų nuotrauka būtų naudojama viešai, prašome susisiekti su mumis naudodami šį elektroninio pašto adresą:

4. Duomenų subjketo teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Toliau – BDAR) įtvirtintų papildomų sąlygų, lankytojas turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su Centre tvarkomais asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su asmeniu susijusius asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad apribotume su asmeniu susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • reikalauti Centrui pateiktus duomenis perkelti (teisė į duomenų perkėlimą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų Centro arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
 • atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Daugiau apie asmens duomenų apsaugą LGGRTC

Skundai

Lankytojas, susipažinęs su Politika yra informuotas, kad Duomenų valdytojas visada siekia tinkamai užtikrinti lankytojo teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų pažeidimą. Lankytojas yra informuotas, kad kilus bet kokiam klausimui dėl Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų, turi teisę pirmiausia susisiekti su Duomenų valdytoju, taip pat visais atvejais turi teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Už ES Reglamento 2016/679 taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas 

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Prašome nedelsiant informuoti mus, jei Jūsų pateikti duomenys pasikeičia. Mes neprisiimsime atsakomybės už jokius žalos padarinius, atsiradusius dėl neteisingų ar neišsamių Jūsų pateiktų asmens duomenų arba dėl to, kad nepateikėte informacijos apie duomenų pakeitimus.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Duomenų valdytojo (įskaitant Duomenų valdytojo padalinių) veiklos pokyčius. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Dalintis