NeįgaliesiemsKontaktai

Muziejaus paroda eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime

Parodos
2022 m. birželio 7–27 d. Seimo Vitražo galerijoje eksponuojama paroda „12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“, skirta Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienoms paminėti. Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojai.
Dalintis
Eksponuojamos parodos fragmentas
2022-06-08

Ši kilnojamoji paroda skirta 1942–1943 m. Sverdlovske (Rusijos Federacija) sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Visi jie – pirmosios sovietinės okupacijos aukos, naujam režimui „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti. 1942–1943 m. Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai. Tarp jų – aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai: ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, vidaus reikalų ministrai Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Pranas Starkus, susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Valdemaras Vytautas Čarneckis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir finansų ministras Jonas Sutkus.

Parodą sudaro 29 stendai. Parodos medžiaga išdėstyta chronologine tvarka nuo 1942 m. liepos 17 d. iki 1943 m. vasario 5 d. Parodoje panaudota daug naujos, iki šiol niekur neeksponuotos vaizdinės medžiagos. Sušaudytų asmenų biografijas papildo fotografijos, dokumentai, spaudos leidinių faksimilės, laiškai iš Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio ir kalinimo lageryje periodo. Stendų apačioje esančios citatos paimtos iš 1941 m. politinio kalinio Vinco Matulaičio, kartu su sušaudytais lietuviais 1941–1942 m. kalėjusio Sverdlovsko srities lageryje, atsiminimų.

Kadangi paroda skirta ne vien Lietuvos, bet ir užsienio žiūrovams, visi tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Eksponuojamos fotografijos, dokumentai, laiškai, leidinių faksimilės iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos aviacijos muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Alytaus kraštotyros muziejaus, Biržų „Sėlos“ muziejaus, Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus, Kauno IX forto muziejaus, Rokiškio krašto muziejaus rinkinių, Jekaterinburgo visuomeninės organizacijos „Memorialas“ rinkinių, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos kariuomenės karininkų artimųjų sąjungos archyvų, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, naujienų agentūros ELTA fotoarchyvo, privačių asmenų kolekcijų. Ypatinga padėka reiškiama žuvusiųjų artimiesiems.

Šią parodą galės aplankyti ekskursijų į Seimą dalyviai iš visos Lietuvos, svečiai iš užsienio, parlamentarai ir Seimo kanceliarijos darbuotojai.

Nuotraukos:
LRS kanceliarija ir LGGRTC
Dalintis

Aktualijos

Visos muziejaus naujienos
2024-06-06

Ukmergėje pristatyta Antano Lukšos gyvenimo ir kovos istorija

Parodos
Skaityti
2024-05-20

Susitikimas su svečiu iš Kazachstano

Svečiai
Skaityti
2024-03-29

Vilniuje paminėtos masinių gyventojų trėmimų 75-osios metinės

Renginiai
Skaityti
Parodos „Tremties kryžiai“ fragmentas
2024-03-21

Spygliuoti kryžiai tremtiniams atminti

Parodos
Skaityti
2024-03-18

Komunizmo aukų muziejuje Vašingtone pristatyta muziejaus kilnojamoji paroda

Naujienos
Skaityti
2024-03-13

Vašingtone atidaroma paroda „Nuo sovietinės raudonos iki lietuviškos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“

Parodos
Skaityti
Žiūrėti visas