NeįgaliesiemsKontaktai

Prienuose – apie tiesos ir tikėjimo pergalę

Renginiai
2023 m. spalio 14 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai ir Prienų parapijos jaunųjų Laisvės kovų dalyvių vykdytoms veikloms prisiminti skirtas renginys „Praeitis liudija“. Jame dalyvavo daug garbingų svečių: kardinolas Sigitas Tamkevičius bei Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjai ir platintojai. Iškilmingas renginys prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
Dalintis
Renginio akimirka
2023-10-18

Renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – tiesos ir tikėjimo pergalė“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė.

Ji kalbėjo apie aplinkybes, paskatinusias šio leidinio leidybą, apžvelgė netrumpą veiklos istoriją. Anot pranešėjos, Kronikos tęstinumą užtikrino slaptas bendradarbių tinklas – „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi, patriotiškai nusiteikę kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai, slapta perdavę žinias, dauginę ir platinę Kroniką, rengę protesto akcijas.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ buvo vienas svarbiausių įrankių kovoje su okupantais, jų skleidžiamu melu“, – pabrėžė R. Driaučiūnaitė.

R. Driaučiūnaitės teigimu, pirmasis LKB Kronikos numeris buvo išleistas 1972 m. kovo 19 d. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos namuose. Jos pavadinimo krikštatėviu tapo tremtinys vyskupas Vincentas Sladkevičius, į kurį palaiminimo kreipėsi tuomet jaunas kunigas S. Tamkevičius. Kas buvo tie bebaimiai, savo laisve rizikavę bendradarbiai? D Kunigas S. Tamkevičius redagavo leidinį, koordinavo jo platinimą iki arešto 1983 m., šį darbą perėmė kun. Jonas Boruta. Atskirais laikotarpiais prie LKB Kronikos leidybos ir platinimo aktyviai prisidėjo Petras Plumpa, seserys Genovaitė Navickaitė, Gerarda Elena Šuliauskaitė, Bernadeta Mališauskaitė, Nijolė Sadūnaitė ir daugybė kitų žmonių. Tarp bendradarbių buvo ir Prienų rajone, Bačkininkų kaime gimęs, Birštone gyvenęs Povilas Buzas, kuris savo namuose kopijavimo aparatu daugino draudžiamus katalikiškus leidinius ir už tai buvo nuteistas.

KGB represinė mašina, turėjusi daugybę etatinių darbuotojų ir informatorių, ilgai nesugebėjo likviduoti „LKB Kronikos“, tai paaiškinama tuo, kad vienus leidėjus ir bendradarbius suėmus, į jų vietą stodavo kiti. Ant kiekvienos Kronikos buvo prierašas: „Perskaitęs perduok kitam“, todėl leidinys plito iš rankų į rankas. Su sovietinių disidentų, Maskvoje dirbusių diplomatų, žurnalistų, piligrimų pagalba buvo įsigudrinta Kronikos fotokopijas perduoti už geležinės uždangos. Išeiviai iš Lietuvos perspausdindavo šį leidinį ir platino ją užsienio šalyse, tokiu būdu skleisdami žinią apie nepavydėtiną tikinčiųjų padėtį Lietuvoje.

Prasminga, kad leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ iniciatorius kunigas S. Tamkevičius ir keli bendradarbiai, įvertinant jų indėlį į žmogaus teisių judėjimą, nepriklausomoje Lietuvoje buvo apdovanoti Laisvės premija.

R. Driaučiūnaitė pakvietė po renginio apžiūrėti autentiškų leidybos reikmenų ekspoziciją iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų, atskleidžiančią, kokiomis priemonėmis buvo renkami, spausdinami, įrišami LKB kronikos tekstai.

Susirinkusieji į atsiminimų popietę „Praeitis liudija“ turėjo galimybę susipažinti su LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengta paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Tai paroda, pasakojanti apie LBK kronikos ištakas, leidybą, platinimą, kelią į Vakarus, jos bendradarbius. Iki šių metų lapkričio mėnesio šios parodos stendai bus eksponuojami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Taip pat buvo galima įsigyti LGGRTC išleistų knygų istorine tematika, taipogi kun. S. Tamkevičiaus knygą „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai, 1968–1988“.

Gražios ir prasmingos popietės metu prisiminti netolimos praeities įvykiai, okupacijos laikų represijos bei šviesą tuo metu nešę žmonės: Lietuvos dvasininkai ir paprasti gyventojai, nepabūgę persekiojimų, kalinimo ir tremties, suvienyti gilaus tikėjimo bei meilės Lietuvai ir Bažnyčiai.

Savo prisiminimais pasidalijo ir buvęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ vyriausiasis redaktorius, pagrindinis leidinio koordinatorius, kardinolas Sigitas Tamkevičius. Renginio metu parodytas Vytauto Šulinsko iniciatyva kartu su Laurynu Tulevičiumi ir Zita Kuzminskiene sukurtas filmas „Jaunystės prisiminimai“, kuriame Prienų parapijos laisvės kovų dalyvių pasakojimai apie jaunystėje vykdytas pasipriešinimo veiklas. Už Laisvės kovų dalyvių širdyse naujai atgijusius prisiminimus filmo autoriui V. Šulinskui visų to meto Laisvės kovų dalyvių vardu dėkojo viena filmo herojų – Lina Suchorukovienė. Mintimis apie tikėjimą ir laisvę su susitikimo dalyviais pasidalijo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė.

Renginio metu nuostabius kūrinius fortepijonu atliko Prienų meno mokyklos mokinė Goda Sodaitytė, dainavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“. Renginio pradžioje susirinkusiuosius džiugino Prienų krašto skulptoriaus Algimanto Sakalausko kryždirbystės darbų nuotraukos didžiajame ekrane. Už Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjus ir platintojus buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Daugiau nuotraukų LGGRTC Facebook paskyroje.

Nuotraukos:
LGGRTC
Dalintis

Aktualijos

Visos muziejaus naujienos
2024-06-06

Ukmergėje pristatyta Antano Lukšos gyvenimo ir kovos istorija

Parodos
Skaityti
2024-05-20

Susitikimas su svečiu iš Kazachstano

Svečiai
Skaityti
2024-03-29

Vilniuje paminėtos masinių gyventojų trėmimų 75-osios metinės

Renginiai
Skaityti
Parodos „Tremties kryžiai“ fragmentas
2024-03-21

Spygliuoti kryžiai tremtiniams atminti

Parodos
Skaityti
2024-03-18

Komunizmo aukų muziejuje Vašingtone pristatyta muziejaus kilnojamoji paroda

Naujienos
Skaityti
2024-03-13

Vašingtone atidaroma paroda „Nuo sovietinės raudonos iki lietuviškos trispalvės: 50 kovos už laisvę metų“

Parodos
Skaityti
Žiūrėti visas