NeįgaliesiemsKontaktai
Keičiama paroda

„30 daiktų iš muziejaus rinkinių“

2022 m. spalio 28–gruodžio 31 d.
Parodos rengėjas(-ai): LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Informacija

Dalintis

Buvusio KGB vidaus kalėjimo-tardymo izoliatoriaus kamerose eksponuoti Lietuvos partizanų, tremtinių ir politinių kalinių daiktai iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių. Parodoje – Lietuvos partizanų ginklų dėtuvės, dokumentų slėptuvės, fotoaparatas ir stiklo negatyvų plokštelės, savadarbiai tremtinių ar politinių kalinių daiktai ir suvenyrai: altorėliai, rožiniai, akinių dėklai ir laiškų dėžutės, nuotraukų rėmeliai, linkėjimų ir sveikinimų siuviniai – vizitėlės, tabokinės, šachmatai, dienoraščiai.

Paroda skirta muziejaus veiklos 30-mečiui.

Parodos fragmentai

Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai
Paroda „30 daiktų iš muziejaus rinkinių“, eksponatai