NeįgaliesiemsKontaktai

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus padalinys

Įdomiausi muziejaus eksponatai

Dalintis

Muziejaus fonduose sukaupta apie 2000 eksponatų: fotografijų, dokumentų, laiškų, periodinės spaudos, daiktų.

/
Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo nario Antano Subačiaus-Tauro padaryta rašalinė.

Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo nario Antano Subačiaus-Tauro padaryta rašalinė.

Antanas Subačius-Tauras į partizanų gretas įstojo 1944 m. Žuvo 1947 m. kovo 16 d. surengtos pasalos metu. Palaikai buvo įmesti į Mergelių akių ežerėlį. Žuvusio sūnaus palaikus iš ežero dumblyno ištraukė ir slapta senosiose Druskininkų miesto kapinėse palaidojo tėvas.

Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo nario Antano Subačiaus-Tauro padaryta rašalinė.

Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo nario Antano Subačiaus-Tauro padaryta rašalinė.

Antanas Subačius-Tauras į partizanų gretas įstojo 1944 m. Žuvo 1947 m. kovo 16 d. surengtos pasalos metu. Palaikai buvo įmesti į Mergelių akių ežerėlį. Žuvusio sūnaus palaikus iš ežero dumblyno ištraukė ir slapta senosiose Druskininkų miesto kapinėse palaidojo tėvas.

Politinio kalinio Vytauto Kvaraciejaus lageryje padaryti šachmatai.

Politinio kalinio Vytauto Kvaraciejaus lageryje padaryti šachmatai. Vorkuta, Komijos ASSR, 1953 m.

Vytautas Kvaraciejus – Dainavos apygardos partizanų ryšininkas slapyvardžiu Naikintuvas. Suimtas 1950 m. Karo tribunolo 1951 m. nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Išvežtas į Komijos ASSR. Paleistas 1956 m. Grįžo į Lietuvą.

Antkapinė lentelė nuo 1949 m. tremtyje mirusio Liudo Ramanausko kapo.

Antkapinė lentelė nuo 1949 m. tremtyje mirusio Liudo Ramanausko kapo.

Liudas (Liudvikas) Ramanauskas – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos signataro, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vado brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago tėvas. 1948 m. gegužės mėn. su sūnumi Albinu, dukra Aldona ištremtas į Saralą, Chakasijos autonominę sritį, Krasnojarsko kr. 1949 m. sausio 2 d. tremtyje mirė. Dukra Aldona į Lietuvą nelegaliai grįžo 1958 m. Kelis metus slapstėsi. Sūnus Albinas grįžo 1962 m.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui. Spaskas, Karagandos sr., Kazachijos SSR, 1949 m.

Antanas Dambrauskas – pedagogas, dėstytojas, antikos literatūros kūrinių vertėjas, pogrindinės organizacijos narys. Suimtas 1945 m. Karo tribunolo 1946 m. nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Čeliabinsko srities, Kazachijos SSR, Kemerovo ir Omsko srities lageriuose. Nuo 1955 m. – tremtis Kazachijos SSR. Į Lietuvą grįžo 1956 m.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui. Spaskas, Karagandos sr., Kazachijos SSR, 1949 m.

Antanas Dambrauskas – pedagogas, dėstytojas, antikos literatūros kūrinių vertėjas, pogrindinės organizacijos narys. Suimtas 1945 m. Karo tribunolo 1946 m. nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Čeliabinsko srities, Kazachijos SSR, Kemerovo ir Omsko srities lageriuose. Nuo 1955 m. – tremtis Kazachijos SSR. Į Lietuvą grįžo 1956 m.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui.

Politinio kalinio Vytauto Majoro akinių dėklas, padarytas politiniam kaliniui Antanui Dambrauskui. Spaskas, Karagandos sr., Kazachijos SSR, 1949 m.

Antanas Dambrauskas – pedagogas, dėstytojas, antikos literatūros kūrinių vertėjas, pogrindinės organizacijos narys. Suimtas 1945 m. Karo tribunolo 1946 m. nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Čeliabinsko srities, Kazachijos SSR, Kemerovo ir Omsko srities lageriuose. Nuo 1955 m. – tremtis Kazachijos SSR. Į Lietuvą grįžo 1956 m.

Dalintis