NeįgaliesiemsKontaktai

Edukacija

Visa informacija apie muziejaus edukacinę veiklą

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jo padaliniai, talkindami Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojams, yra parengę ir išleidę nemažai istorijos mokymui skirtos informacinės medžiagos.

Šiuo metu siūlome:

Plakatas "Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovas užsieniui mjr. Juozas Lukša"
Plakatas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovas užsieniui mjr. Juozas Lukša
( 1921 08 04–1951 09 04)

Plakate pateikta glausta Juozas Albino Lukšos biografija. Jis gausiai iliustruotas partizano gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančiomis istorinėmis nuotraukomis ir dokumentais.
 
Formatas: 84 x 120 cm
Plakatas "Dalia Marija Grinkevičiūtė"
Plakatas

Dalia Marija Grinkevičiūtė
(1927 05 28–1987 12 25)

Plakate pateikta išsami tremtinės, politinės kalinės, gydytojos, knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Marijos Grinkevičiūtės gyvenimo istorija, kuri neatsiejama nuo 1941-ųjų metų birželio tremties, sunkiai protu suvokiamų išgyvenimų tremtyje, pasiryžimo bėgti, suėmimo, tardymo, kalinimo lageryje ir grąžinimo į tremties vietą. Tai ką išgyveno, stengėsi užrašyti, kad nedingtų, kad nebūtų užmiršta. Plakatas gausiai iliustruotas istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis, dokumentų, leidinių, rankraščių faksimilėmis.

 
 
Formatas: 42 x 60 cm
Plakatas "Lietuvos partizanų apygardos 1949–1950 m."
Žemėlapis

Lietuvos partizanų apygardos 1949–1950 m.

Mokomąjį žemėlapį sudaro gamtinis Lietuvos žemėlapis su pažymėtomis partizanų rinktinių, apygardų ir sričių ribomis bei dvi schemos, kuriose skirtingomis spalvomis pažymėtos Lietuvos partizanų apygardų ir Lietuvos partizanų sričių teritorijos.
Formatas: 60 x 84 cm
Plakatas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas
(1909 03 15–1954 11 26)

Plakate pateikta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos faksimilė, Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančios istorinės nuotraukos ir dokumentai.
Formatas: 60 x 84 cm
Plakatas "Adolfas Ramanauskas-Vanagas"
Plakatas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas
(1918 03 06–1957 11 29)

Plakate pateikta glausta Adolfo Ramanausko-Vanago biografija, jis gausiai iliustruotas partizano gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančiomis istorinėmis fotografijomis, mirties nuosprendžio įvykdymo dokumentu.

Formatas: 60 x 84 cm
Plakatas "Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas"
Plakatas

Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas
(1925 01 01–1950 06 24)

Plakate pateikta glausta Liongino Baliukevičiaus-Dzūko biografija, jis gausiai iliustruotas partizano gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančiomis istorinėmis ir šių dienų atminimo ženklų nuotraukomis.

 
Formatas: 60 x 84 cm
Plakatas "Liepsnojantis laisvės šauklys Romas Kalanta"
Plakatas

Liepsnojantis laisvės šauklys Romas Kalanta

Plakate pateikta glausta informacija apie Romo Kalantos žygdarbį, po jo sekusius įvykius Kaune ir istorinį įvertinimą. Jis gausiai iliustruotas istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis.

 
Formatas: 42 x 60 cm
Plakatas "Tauro apygarda. 1945 m. rugpjūtis–1952 m. birželis"
Plakatas

Tauro apygarda. 1945 m. rugpjūtis–1952 m. birželis

Plakate aprašyta Tauro apygardos istorija, jis gausiai iliustruotas istorinėmis nuotraukomis, šių dienų paminklų vaizdais ir apygardoje leistų laikraščių faksimilėmis. Publikuojamas Tauro apygardos žemėlapis ir visų apygardos vadų sąrašas.

 
 
Formatas: 60 x 84 cm

Leidinių užsakymas

Dėl papildomos informacijos teiraukitės el. p. arba tel.

Dalintis