NeįgaliesiemsKontaktai
Keičiama paroda

„Laisvės žvalgas“

2021 m. lapkričio 10–gruodžio 12 d.
Parodos rengėjas(-ai): LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejus ir Prienų krašto muziejus

Informacija

Dalintis

Muziejaus Konferencijų salėje eksponuota paroda „Laisvės Žvalgas“. Paroda, skirta pagerbti legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos gyvenimo ir kovos kelią. Unikalaus dizaino parodoje pasakojama Juozo Lukšos gyvenimo istorija: vaikystė patriotiškai vaikus auklėjusioje Lukšų šeimoje, mokslai universitete, rezistencinė veikla pogrindyje, pavojingos kelionės vardan Lietuvos laisvės už geležinės uždangos, meilė žmonai Nijolei ir tragiška žūtis.

Parodoje įamžintas jautrus momentas – kryželis, kuriuo Juozo Lukšos motina Ona Lukšienė laimino sūnus, išleisdama juos į ginkluotą rezistencinę kovą. Eksponuojamos unikalios Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondo partizanų fotografijos, atskleidžiančios laisvės kovotojų kasdienybę, pavojingą kelionę į Vakarus ir partizano veiklą laisvajame pasaulyje, publikuojami partizanų vadovybės dokumentai. Apie Juozo ir jo žmonos Nijolės stiprius meilės jausmus byloja parodoje eksponuojami laiškai.

Parodos fragmentai

Paroda „Laisvės žvalgas“, salė
Paroda „Laisvės žvalgas“, salė
Paroda „Laisvės žvalgas“, salė
Paroda „Laisvės žvalgas“, salė
Paroda „Laisvės žvalgas“, salė
Paroda „Laisvės žvalgas“, salė