NeįgaliesiemsKontaktai
Keičiama paroda

„Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“

2019 m. gegužės 2–birželio 16 d.
Parodos rengėjas(-ai): Vyčio paramos fondas

Informacija

Dalintis

Muziejaus Konferencijų salėje eksponuota Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Otono Milaševičiaus darytų fotografijų paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“.

Otonas Milaševičius (1904–1941) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Mokėsi Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose, Panevėžio girininkystės mokykloje.

1925 m. baigė Lietuvos karo mokyklos VII laidą, 1929 m. – Aukštųjų karininkų kursų Inžinerijos skyrių. 1932 m. pasiųstas studijuoti į Čekoslovakijos intendantų akademiją Prahoje. Tarnavo Technikos pulke Radviliškyje, Karo technikos štabe, Generalinio kariuomenės štabo IV skyriuje.

Gyvenime jis taip pat buvo puikus fotografas, dar prieš karą dalyvavęs tarptautinėse parodose. Aktyviai fotografavo Lietuvos kariuomenės gyvenimą. Jo nuotraukos buvo spausdinamos „Kario“ ir „Kardo“ žurnaluose.

Pirmomis karo dienomis kartu su 29-ojo korpuso karininkais per prievartą vežamas į Rytus, 1941 metų birželio 24 dieną nusišovė paskutinėje Lietuvos teritorijoje – Adutiškio geležinkelio stotyje. Adutiškyje ir palaidotas.

Parodos fragmentai

Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė
Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė
Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė
Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė
Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė
Paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“, salė