NeįgaliesiemsKontaktai
Keičiama paroda

„Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“

2019 m. vasario 20–kovo 11 d.
Parodos rengėjas(-ai): Lietuvos ypatingasis archyvas

Informacija

Dalintis

Muziejaus Konferencijų salėje eksponuota Lietuvos ypatingojo archyvo parengta paroda „Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

Paroda skirta sovietų valdžios represuotiems 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, politinio teroro aukomis tapo šeši Vasario 16-osios Akto signatarai: Kazys Bizauskas ir Pranas Dovydaitis – sušaudyti, Vladas Mironas ir Donatas Malinauskas – mirė kalėjime ar tremtyje, Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis – kalinti ir persekioti iki mirties.

Stenduose iliustruojama signatarų veikla tarpukario Lietuvoje ir sovietų valdžios represijos prieš juos. Dauguma parodoje eksponuojamų dokumentų saugoma Lietuvos ypatingajame archyve, kita dalis – Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.

Parodos fragmentai

Paroda „Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“, salė
Paroda „Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“, salė